Математика, ТИО и Информатика


На страници ћете моћи да видите обавештења и други материјал везан за рад овог стручног већа.
На посебним страницама за предмет Информатика и рачунарство постављени су програми рада, а у припреми су и кратки подсетници за ученике, да би лакше могли да прате наставу из овог предмета.