Завршни испит

Завршни испит школске 2016/2017. године

    Завршни испит полажу сви ученици који завршавају осми разред основног образовања и васпитања, као и одрасли који стичу основно образовање у складу са законом који се уређује образовање одраслих (у даљем тексту: одрасли). Завршни испит се полаже у јунском року. Изузетно, ученици који из оправданих разлога не приступе полагању завршног испита у јунском року, могу обавити завршни испит у августовском року, у складу са процедуром која се примењује у јунском року.

      Након објављивања Календра активности, на овој страници можете пратити сва битна дешавања везана за полагање Завршног испита школске 2016/17. године.